(1)
Sehole, S. F.; Husain Shah, B. B. Islamic Character Building In the Novels of Ali Ahmed Bakathir & Nasim Hijazi: بناء الشخصية الإسلامية في روايات علي أحمد باكثير ونسيم حجازي. tic 2021, 46.