[1]
S. F. Sehole and B. B. Husain Shah, “Islamic Character Building In the novels of Ali Ahmed Bakathir & Nasim Hijazi: بناء الشخصية الإسلامية في روايات علي أحمد باكثير ونسيم حجازي”, tic, vol. 46, no. 2, Dec. 2021.